XVI

1. De dreigende eindspelsituatie wordt zichtbaar als de leider gaat elimineren en een ingooi dreigt.

2. Probeer partner te beschermen door bijvoorbeeld een hoge kaart te spelen om te voorkomen dat de leider duikt.

3. Een ingooi kan worden voorkomen door snel de winners te incasseren