III

H3

aftroeven of niet?
cross-ruff en dummy reversal

1 Bij troeftrekken overwegen:
1.1: kunnen de opponenten mijn winners aftroeven: dan troeftrekken
1.2: kan de dummy verliezers introeven: troeftrekken uitstellen
1.3: Vaak is het handig om de laatste (hoge) troef bij de tegenstanders te laten zitten

2: Bij cross-ruff eerst de slagen in de zijkleuren incasseren
3: Meestal worden de troeven in de dummy gebruikt om verliezers te troeven en de
leider haalt de resterende troeven bij de opponenten weg. Als het omgekeerde
gebeurt (de leider troeft de verliezers eerst en dan haalt de dummy de troeven weg)
spreken we van dummy reversal. De dummy heeft kwaliteitstroeven en er zijn
voldoende entrees bij de dummy.
Naar quiz H4 : Tegenspel. Met troef uitkomen?