IV

H4

Is het verstandig om bij tegenspel met de troef te starten?
Is het verstandig om over te troeven?

Tegenspel: met troef uitkomen of niet?

1: Als de bieding aangeeft dat de dummy wellicht introefwaarde heeft, overweeg een start met troef
1.1: Met Axx of Hxx start met een kleine troef
1.2: Met BTx start met x
2: Met een vierkaart troef niet met troef starten. Probeer de leider troefkort te maken
3: Met een singleton troef is de troefstart bijna altijd slecht
4: Nooit automatisch overtroeven (zie quizvraag 1)
5: Wel overtroeven als we aan slag willen om bijvoorbeeld een tweede introever te maken
Naar quiz H5 : Afspel. Troefcontrole.