X

H10

Tegenspel: uitkomst en verder

Adviezen bij hoofstuk 10:

1: Starten met de door partner geboden kleur?
    1.1: Ja, als partner het contract doubleert: een bevel
    
1.2: Ja, als ik een sterk doubleton in partners kleur heb
    1.3: Ja, als ik een driekaart in partners kleur heb
    1.4: Nee, als ik een sterk alternatief heb
2: als ik in partners kleur start, met welke kaart?
    2.1: Met de hoogste van een tweetal en een drietal
    2.2: Met de laagste van een drietal als er een honneur bij is: Hxx of Vxx
   
2.3: 2.1 en 2.2 gelden voor SA en kleurcontracten maar met Axx bij een kleurcontract starten we met het aas
    2.4: Met vier kaarten in partners kleur starten we met de vierde van boven
3: Als partner met mijn kleur start in een SA-contract en ik heb onvoldoende entrees, duik ik de eerste ronde
4: Als de leider een kleur aanspeelt signaleren de verdedigers distributie: h-l =even, l-h =oneven.
5: Bij de uitkomst van uw partner is het van belang om een beeld van de kaartverdeling te krijgen (vragen 1 en 2)
Naar quiz H11.  Afspel: de kaarten van de verdedigers lezen