Een site met informatie over:

  • de raspberry pi: voorbeelden en hyperlinks
  • boekbespreking: interessante boeken
  • opinie: gedachten over maatschappelijke ontwikkelingen
  • bridge: biedsystemen en een quiz over af- tegenspel