De raspberry pi (RP) heeft zich ontwikkeld tot een completen personal computer. De laatste versie, de raspberry pi 4, biedt indrukwekkend veel mogelijkheden. Voor een introductie zie:  https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/
Van mijn ervaringen met de mogelijkheden van de RP wil ik verslag uitbrengen:

  • RP als desktop computer
  • RP als tv ontvanger
  • RP als webserver
  • RP als programmeer tool (Python)
  • RP voor elektronica experimenten