Hoofdstuk 10: Tegenspel
Negen vragen over de aanval op contracten van de tegenstander

Hoofdstuk 10: tegenspel: de aanval ontvouwt zich

  1. Probeer de slagkracht van de lengte van de kleine kaarten te ontwikkelen
  2. Met een serie van drie of meer kaarten starten we met de topkaart (VBT9 VB9 of 987)
  3. Van een inwendige serie komen we met de tweede honneur uit (ABTxx of HBTxx ofAT98x)
  4. Tenzij er goede andere redenen zijn komt u uit met de vierde van boven
  5. Bij uitkomen met de vierde van boven geldt de regel van elf. Bijvoorbeeld partner start met harten zeven: er zijn 11 – 7 = 4 kaarten (in harten) hoger dan die zeven buitenboord. Met dummy’s hand en onze hand krijgen we een aardig beeld van de hartenverdeling
  6. Speel een ongewoon hoge kaart bij als u wil dat partner vervolgt met die kleur. 
  7. Als u de kleur van uw partner terugspeelt kies da de hoogste, tenzij u er vier of heeft. Speel dan de vierde van boven
  8. Let voortdurend op blokkeren en deblokkeren.
(aanwijzingen voor signaleren van Jet Pasman?)

Ga door met hoofdstuk 11