Hoofdstuk 19: Afspel
Zeven vragen over dwang en dubbele dwang

Hoofdstuk 19 Afspel: Dwangposities

  1.  Er is sprake van een enkelvoudige dwang als een verdediger niet kan afgooien zonder de dekking in een van twee kleuren op te geven
  2. Een dubbele dwang komt voor als beide verdedigers – eerst de een en dan de ander – in de dwangpositie komen
  3. Bij iedere dwang moeten er twee (of meer) dreigingen zijn
  4. Bij een positionele dwang zitten de dreigingen in dezelfde hand – achter de verdediger. De verdediger moet eerder afgooien dan de hand met de twee dreigingen
  5. Om tot de dwang te komen moet de hand van het slachtoffer ontdaan zijn van alle onbetekenende kaarten. Om de dwang uit te voeren moet de leider eerst zijn telling in orde maken

                       ♠A3
                       H
                       
                       ♣-

      ♠HV                         ♠BT
       A                           
        ♦-                              
        ♣-                             ♣A                              
                             ♠2
                             
                             2
                              ♣2    
 

Dit is een voorbeeld van een dubbele dwang in een SA contract.


Bij de drie laatste slagen is zuid aan bod en speelt zijn vrije ruiten en maakt alle slagen!