Groepsidentiteit

 

 

 

Aanhef artikel 1 Nederlandse grondwet

 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Vooral het laatste deel …… “of op welke grond dan ook” …… is aanleiding tot een nader onderzoek.

We kunnen verschillende groepen in de samenleving identificeren:

  •  man – vrouw
  • grote mensen – kleine mensen (ook slanke en minder slanke mensen)
  • Links – rechts
  • hooggeschoold – laaggeschoold
  • westers – niet-westers
  • jonger dan 45 jaar – ouder dan 45 jaar
  • IQ<100 – IQ>100
  • homoseksueel – heteroseksueel  (LHBTIQ+)