Groepsidentiteit

We kunnen verschillende groepen in de samenleving identifceren:

  • ¬†man – vrouw
  • Links – rechts
  • hooggeschoold – laaggeschoold
  • westers – niet-westers
  • jonger dan 45 jaar – ouder dan 45 jaar
  • IQ<100 – IQ>100
  • homoseksueel – heteroseksueel¬† (LHBTIQ+)